Laatste fase Finse piste van start

Morgen start de laatste fase in de heraanleg van de Finse piste in Heusden. Ongeveer half september zal alles klaar zijn, tot die tijd kan het Veenderbos niet gebruikt worden. Er wordt nu een laag van zowat 40 cm afgegraven en op de bodem komt een geotextiel, met daarboven een kiezellaag voor de afwatering. Aansluitend komt er nog eens geotextiel en dan een toplaag van houtsnippers. Tijdens de duur van de werken kunnen de joggers tijdelijk gebruik maken van de atletiekpiste in De Veen en dat van 9 tot 20 uur, behalve woensdag en vrijdag vanaf 18u30, tijdens meetings en op 13 september vanaf 18u30. Verdere info via www.facebook.com/sportinheusdenzolder11271