Laatste beheersfase aan de Bolderberg

Laatste beheersfase aan de Bolderberg

In en rond natuurgebied Bolderberg vinden in oktober en november de laatste grote werkzaamheden plaats in het kader van het Europese Life+ project 3WatEr. Met deze werken wil Limburgs Landschap vzw het Europees beschermde heidelandschap herstellen en het vergezicht vanop het befaamde uitkijkpunt bij de Kluis verbeteren. Limburgs Landschap is al sinds 1981 bezig met natuurbeheer aan de Bolderberg. Op dit ogenblik beheert de organisatie 15 ha, vooral heidevegetatie. Die was in het begin zo goed als verdwenen, maar door het kappen van bomen, maaien en plaggen van oude heide herstelt het zich. De komende maanden komt er een laatste, vrij grote, dunning van het bomenbestand, daarbij zullen vooral grove dennen en enkele inheemse bomen gekapt worden. Dat kan hinder met zich brengen voor de wandelaars.(foto Limburgs Landschap, Dany Tielens)
14170