'Laat gemeenteraad over ontgravingen gaan'

Vlaams Belang gemeenteraadslid Jan Jans heeft voor de raad van 30 augustus een bijkomend punt ingediend rond de opgravingen. Jans wil het politiereglement laten aanpassen zodat voortaan bij ontgravingen van 5 graven of meer de beslissing moet genomen worden door de gemeenteraad en niet door het schepencollege. Jans wil daarmee naar eigen zeggen voorkomen dat enkele personen beslissen over een massale ontgraving of verhuizing zoals die momenteel op de kerkhoven van Berkenbos en Bolderberg tot protesten leidt.11216