Laagste werkloosheid van mijngemeenten

Laagste werkloosheid van mijngemeenten

Eind oktober telde Heusden-Zolder 1039 werklozen, dat zijn er 7,4 procent (83) minder dan een jaar geleden en ook alweer 67 minder dan eind september. Op dit ogenblik zit hier 7,2 % van de beroepsbevolking zonder werk, ter vergelijking in Vlaanderen is dat 7,3 %, in Limburg 7,7 %. Dat is dus onder de gemiddelden en ook van de voormalige mijngemeenten heeft Heusden-Zolder de laagste werkloosheidsgraad. 525 mannen zitten zonder werk en 514 vrouwen. We zien nu ook een vermindering van de werkloosheid bij de allochtonen in het algemeen en ook bij de niet-EU inwoners. Alleen de langdurig werklozen vormen op dit moment een groep die extra zorg nodig heeft.29230