KS-Vriendenkring trok naar pensioendienst

KS-Vriendenkring trok naar pensioendienst

Een grote delegatie mijnwerkers van de leden van KS Vriendenkring is naar Hasselt getrokken. Ze overhandigden er een dossier met betrekking tot 'schadevergoeding en compensatoire interesten' aan de federale pensioendienst in Hasselt. "En dit naar aanleiding van communicatie van de Federale pensioendienst die tot verwarring leidde. Het klopt dat de pensioendienst uitvoert wat de wet hen oplegt, en ook de wet op het pensioensupplement die op 7 mei 2020 met 2/3de meerderheid in de Federale kamer werd gestemd, is door hen uiteindelijk uitgevoerd. Dat er een nieuwe wet nodig was, kwam door de erkenning dat er inderdaad door een fout, sinds 1/1/1991 circa 9000 gerechtigde ondergrondse mijnwerkers veel te weinig pensioen uitbetaald kregen. Deze nieuwe wet zorgde er in eerste instantie voor dat het pensioen opnieuw berekend werd, zodat vanaf de correctie, het juiste pensioen nu berekend en uitbetaald wordt. In tweede instantie werd er dan een retroactiviteit berekend en uitbetaald. Men ging echter maar terug tot 1/1/2011 en dat terwijl aangetoond is dat de grondwettelijke fout vanaf 1/1/1991 gebeurde", legt voorzitter Roger Vanlook nog eens uit. 
KS Vriendenkring blijft ondertussen strijdvaardig en blijft ijveren voor een extra vergoeding van de mijnwerkers.
"Misschien dat er ambtenaren en politici zijn die dit een normale gang van zaken vinden, toch zeker als het over mijnwerkers gaat en niet over hun eigen verloning/pensioen. Maar wij denken daar anders over. Er is duidelijk en aantoonbaar een fout gemaakt vanaf 1/1/1991. Onze specialisten steunen de mijnwerkers hierin met hun studies terzake en al de Limburgse politici en vakbondssecretarissen hebben op 7 mei 2022 eveneens hun uitdrukkelijke steun verklaard. Daarom eisen wij ook een compensatie die ingaat vanaf het moment dat de fout is gemaakt. De mijnwerkers willen een schadevergoeding en compensatoire interesten voor de periode van 1991 tot 2011, rechten die men voor de ondergrondse mijnwerkers wil laten vallen", zegt Vanlook strijdvaardig. 
De strijd is voor KS Vriendenkring zeker nog niet voorbij, al liggen ze onder vuur nadat de vorige voorzitter werd opgepakt voor het verduisteren van lidgelden. De zaak hierover moet nog behandeld worden voor de rechtbank.77650