Kritiek op de gemeenterekening

Belangrijkste punt op de gemeenteraad vanavond was de jaarrekening 2014. OCMW-voorzitter Elke Gijbels (N-VA) merkte op dat vorige week de leden van de meerderheid de OCMW- rekening afkeurden, louter en alleen omwille van de hoogte van een factuur bij de kinderopvang. "Er is maar één van hen bijkomende uitleg gaan vragen bij de ontvanger. Dus vind ik dat ze ook de jaarrekening van de gemeente moeten afkeuren. " Ook CD&V had een aantal opmerkingen. Kristof Was vroeg zich af hoe het nu zit met de realisatie van de sportinfrastructuur, nu het zwembad gesloten is en de wielerpiste dichtbij komt. Schepen Peter Tielens (NHZ) benadrukte dat alles over langere termijn gespreid wordt. Ook werd aangekaart dat er een vertraging zit op het dossier van de jeugdlokalen aan het Het Heem, maar daar probeert het gemeentebestuur het schema zoveel mogelijk na te streven. Annette Palmers (CD&V) vroeg naar de toekomstplannen voor sociale woningbouw omdat in 2005 uit een nulmeting bleek dat er nog 200 sociale woningen moesten bijkomen. Lode Schops overliep daarop een aantal plannen die in de pijplijn zitten om de inhaalbeweging te realiseren, maar het kan alleen maar afgedwongen worden als de gemeente zelf eigenaar is van de grond, aan project-ontwikkelaars kan het niet opgelegd worden. Schepen Robin Stroobants (N-VA) wees er nog op dat de geplande projecten de komende jaren alleen maar kunnen gerealiseerd worden als er nog bijkomend geleend wordt, wat schepen Tielens onderschreef. Sonja Claes (CD&V) onderstreepte dat de extra inkomsten van 1 miljoen puur gehaald waren bij de bevolking en de bedrijven. In de besparingen moest het OCMW inleveren, maar ook de bevolking, de verenigingen, de middenstand, ... Maar de gemeente zelf heeft volgens haar niet bespaard. Zo stijgen de werkingskosten met 500.000 euro en de personeelsuitgaven met 200.000 euro zonder indexaanpassing. Tegelijk worden 6 van de 9 doelstellingen van ruimtelijke ordening niet gehaald, ook burgemeester Borremans gaf toe dat op dat vlak nog heel wat inspanningen geleverd moeten worden. Er werd gestemd over de jaarrekening 2014, met goedkeuring door meerderheid, samen met de onafhankelijken, alleen CD&V stemden tegen, N-VA en Vlaams Belang onthielden zich.21881