Krijgt Boekt eindelijk een echte dorpskern?

Krijgt Boekt eindelijk een echte dorpskern?

De inwoners en dorpsraad van Boekt vragen al jaren om van het centrum van hun dorp een echte dorpskern te maken. Zeker omdat de afgelopen jaren het aantal woningen - en dus ook inwoners - enorm gegroeid zijn, terwijl er navenant amper voorzieningen zijn bijgekomen. Het gemeentebestuur werkt nu aan een plan om er een volwaardige dorpskern van te maken. Het plein aan de kerk wordt groener en er komen banken en speeltoestellen. Voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers komt er een knip in de Ubbelstraat vanaf Reitveld tot aan Hoogveld. Het stuk richting buurthuis Den Ubbel wordt omgevormd tot fietsstraat. Ook vanaf Hoogveld tot aan het kruispunt met De Panestraat zullen fietsers baas zijn. Vanaf de parking aan buurthuis Den Ubbel wandel je over een voetpad naar de voorkant van de school. Reitveld wordt een schoolstraat met slagboom. De kerk krijgt een eigen parking die alleen toegankelijk is tijdens de diensten. Aan De Borghgravelaan komt een nieuwe weg die toekomstige woonprojecten moet mogelijk maken. Na opmerkingen van buurtbewoners, komt in de loop van november een definitief plan op de tafel, dat in het voorjaar van 2023 zal uitgevoerd worden.75328