Koffiestop voor de boeren in Guatemala

Koffiestop voor de boeren in Guatemala

Vandaag van 10 tot 12 uur en morgen van 9 tot 12 uur kun je in de bibliotheek terecht voor de traditionele Koffiestop van Broederlijk Delen. Met de opbrengsten van de vrije gift voor een koffie, thee en een gebakje steun je de projecten van Broederlijk Delen. Dit jaar staat de landbouw in Guatemala centraal. De bevolking is er afhankelijk van de landbouw maar bezit zelf geen grond en krijgt slechts een hongerloon van de grootgrondbezitters. Ondertussen ligt heel wat grond braak, en die wil Broederlijk Delen voor hen verwerven.45293