Kleuterwegbewoners zijn afval beu

Kleuterwegbewoners zijn afval beu

Enkele keren per week krijgen we op onze redactie mails met foto's van inwoners en buurtcomités binnen waarin ze hun beklag maken over zwerfvuil en illegaal gestort afval. Een groep buurtbewoners van de Kleuterweg heeft er genoeg van. Ze maakten een reeks foto's van afval in hun straat en mailden die vandaag in de vorm van een soort nieuwjaarsbrief naar de burgemeester en schepenen. De hoeveelheid afval langs de straat in de Kleuterweg en de beide hoeken aan de Paquaylaan loopt volgens hen de spuigaten uit. Bovendien situeert het zich week na week op dezelfde plaatsen. Inwoners zetten hun afval gewoon buiten in winkelzakjes, in plaats van huisvuilzakken. Volgens de buurtbewoners is het erger geworden samen met het neerstrijken van economische vluchtelingen uit het oosten van de EU. En ze vragen zich af of die mensen op de hoogte zijn van de reglementen over het huisvuil en of de wijkagent deze problematiek ook signaleert. De buurtbewoners van de Kleuterweg vragen de gemeente daarom om structurele maatregelen. (foto's Gilbert Vanutte)14960