Kinderarmoede: er waren al heel wat maatregelen

Kinderarmoede: er waren al heel wat maatregelen

Uit de cijfers van de kinderkansarmoede in Heusden-Zolder en het nieuwe plan van aanpak, zou het verkeerde vermoeden kunnen ontstaan dat er tot nu toe maar weinig is gebeurd. Het nieuwe plan borduurt voor een stuk door op de bestaande initiatieven die de afgelopen jaren door gemeente en OCMW, vaak samen met andere diensten zijn opgezet. Er is al een netwerk van diensten en organisaties die samenwerken en overleggen. De dienstverlening via Huis van het Kind (Patapoef, Hupsakee, loket kinderopvang, Kind en Taal, Opvoedingswinkel, …) is al uitgebreid en wordt gepromoot via een gids, huisbezoeken, een website en Facebook.

Er wordt gewerkt rond de kinderopvang: bereikbaarheid, informatie, voldoende plaatsen, betaalbaarheid, … De campagne AAP maakt aan schoolpoorten, via huisbezoeken en verenigingen het vrijetijdsaanbod breder bekend. Tegelijk bestaan verschillende initiatieven (Fonds sport, spel en cultuur, sociaal tarief, speelpleinwerkingbonnetjes, tussenkomsten van het OCMW, …) om dat vrijetijdsaanbod betaalbaar te houden.

Onderwijsondersteuning

Gezinnen en kinderen krijgen begeleiding en ondersteuning als voorbereiding het onderwijs, op een tijdige inschrijving in de kleuterschool, …  Projecten als ‘Leren leren aan huis’ (thuisbegeleiding door studenten lerarenopleiding) en ‘Gezinsleren’ moeten gelijke onderwijskansen versterken, er zijn Hupsakee en Koala. Ook het onderwijs zelf besteedt aandacht aan de armoedeproblematiek.  

Aan het aantal leden (353 vorig jaar) te oordelen speelt spelotheek Patapoef ook een belangrijke rol, niet alleen in het stimuleren van spelen maar ook als brugfunctie naar andere diensten. Kwetsbare ouders met kinderen kunnen terugvallen op een gezinscoach of gezinshulp. Het pakket is dus al breed, maar wordt nog versterkt de komende jaren.
48089