Kijken naar filmpjes over het Zolderse verleden

Kijken naar filmpjes over het Zolderse verleden

De Heemkundige Kring van Zolder laat het verleden herleven met de vertoning van oude kortfilmpjes uit de archieven van meester Jozef Rogiers, diens zoon Paul en andere leden van de kring, Zo werd in 1939 een eerste 16-mm film gemaakt over de stoet bij de eerste Zolderse Zomerfeesten. Tot nu toe zijn er 37 filmpjes beschikbaar over de periode 1940-1980: gouden bruiloften, de vroegste jaren van BBC Zolder, de noodkerk, eremissen, de inhuldiging van het oud-gemeentehuis, winterbeelden, de beginjaren van het circuit, feesten, enz. Met de steun van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed zijn ze gedigitaliseerd. Op woensdag 24 en 31 maart telkens om 20 uur worden de filmpjes vertoond in de Harmoniezaal in de Dorpsstraat(toegang € 2). Mogelijk kunnen de aanwezigen opheldering brengen over sommige nog onbekende filmpjes of figuren. Tegelijk geeft de Heemkundige Kring ook haar allereerste publicatie - over de Zolderse Zomerfeesten van 1939 - opnieuw uit. De oorspronkelijke feestbrochure wordt aangevuld met foto's van de stoet en sfeerbeelden. Het is tegelijk een hommage aan wijlen de stichters van de kring. De brochure kost € 3 en kan besteld worden in Museum Woutershof, 011-53 35 66 of clement.claes [!] telenet.be4539