Internaatbeheerder geschorst wegens zedenfeiten

De directie van het Sint-Franciscuscollege heeft gisteravond de beheerder van het internaat preventief geschorst "omdat zijn houding niet de waarden van het college respecteert." Tegelijk zijn politie en parket met een onderzoek tegen de man gestart. Het gaat duidelijk om feiten in de seksuele sfeer, maar het is nog niet duidelijk of die zich ook op school hebben voorgedaan. Dat moet het verdere onderzoek duidelijk maken. De man zijn computer is in beslag genomen, maar hij is niet aangehouden. Vanavond komt het schoolbestuur opnieuw samen om te beslissen wat er verder met hem moet gebeuren, en welke procedures moeten gevolgd worden. "We hebben er voor gekozen om duidelijk te communiceren zowel naar de 60 internen als naar hun ouders toe en het signaal geven dat we niet toelaten dat iemand door zijn houding de waarden van onze school in het gedrang brengt. Details kunnen we niet geven, omdat het onderzoek bij het parket zit enerzijds, maar anderzijds omdat we ze momenteel niet kennen. Onze bekommernis is wel dat als er op menselijk gebied nadeel is berokkend dat dat op de juiste manier aangepakt wordt," aldus algemeen directeur Gilbert Buekenberghs. "We hebben vanmiddag ook onze leerkrachten op de hoogte gebracht en vanavond doen we hetzelfde met onze schoolraad. Openheid is het beste om het vertrouwen te behouden," zegt directeur Eddy Willems.7111