In vogelperspectief (25)

In vogelperspectief (25)

De Mommeplas-wijk, vlak naast de Koolmijnlaan. Bijna uitsluitend bewoond door mensen van Turkse afkomst.
3025