Herinrichting Zolder-Centrum wordt ingrijpend

De gemeente zal een ontwerper aanstellen die de herinrichting van Zolder-Centrum moet tekenen. Het gaat onder meer over de Dekenstraat en een deel van de Dorpsstraat. Wat zit daar allemaal in: de aanleg van het Muzeplein (tussen Muze en Woutershof) waar op termijn ook het MUZEcafé zou bij aansluiten, een gescheiden riolering in beide straten, de heraanleg van de kruispunten Dorpsstraat-Pironlaan en Inakker-Dorpsstraat. Op het Heldenplein komt een kiss and ride-zone voor de schoolkinderen, 't Kuipke en de Kuipersstraat worden heringericht, langs de Schobbenberg moet een voetpad komen, de fiets- en voetpaden in Beekbeemdenhof zijn aan verbetering toe. Het kruispunt Molenstraat-Ringlaan krijgt een rotonde. Tenslotte moet de Ringlaan veiliger kunnen overgestoken worden aan de Bloemelingen, hetzelfde ook voor Beekbeemdenhof-Kuipersstraat. Het gaat erom de verkeersveiligheid te verbeteren, de bussen van De Lijn vlottere doorgang te bieden en het centrum aantrekkelijker te maken.3225