Heel wat gezins- en bejaardenhulp gepresteerd

Heel wat gezins- en bejaardenhulp gepresteerd

De diensten van het OCMW hebben vorig jaar 42.494 uren gezinszorg gepresteerd bij 181 cliënten. Daarnaast zijn er ruim 18.000 uren poetsdienst geleverd in 213 woningen. 81 inwoners maakten gebruik van de klusjesdienst (via Duizendpoot). 112 mensen lieten bijna 400 keer hun voeten verzorgen maar die dienst is in de loop van het jaar stopgezet. 425 bejaarden kwamen aankloppen voor hulp bij hun aanvraag van een tegemoetkoming. Daarnaast werden nog andere diensten gepresteerd zoals zorgoverleg, het dagverzorgingscentrum, bezoekersteam, werklozen die opgeleid werden tot zorgkundige en de verhuring van 36 bejaardenwoningen en 28 serviceflats16564