Harmonievlag verhuist naar kasteel Vogelsanck

Harmonievlag verhuist naar kasteel Vogelsanck

De 140 jaar oude vlag van de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden verhuist naar kasteel Vogelsanck waar ze een plaats zal krijgen tegen één van de binnenmuren. De vlag is gemaakt 10 jaar na de oprichting van de harmonie en hing in het Woutershof, het heemkundig museum van Zolder. Maar de inboedel wordt daar momenteel geïnventariseerd en nadien weggehaald omdat het gebouw een herbestemming krijgt als dorpshuis. Voor de vlag is nu een nieuwe thuis gevonden in het kasteel, want het was de baron van Vogelsanck die 150 jaar geleden de fanfare oprichtte en de familie is ook nadien nog verbonden gebleven met de muziekmaatschappij.66736