Handelaars brengen stijlvolle kermisopening

Handelaars brengen stijlvolle kermisopening

Met een stijlvolle receptie in een VIP-tent hebben de Verenigde Handelaars Zolder zaterdagavond op hun manier Zolder-kermis geopend. Ondervoorzitter Eric Fisette verwelkomde het gezelschap en presenteerde het openingsgebeuren als één van de exponenten van de dynamiek die de Zolderse handelaarsvereniging aan de dag legt. Daar sloot ook schepen van middenstand Jeanne Gijsen-Prikken zich bij aan en ze liet uitschijnen dat ze echt wel tevreden is over de manier waarop de handelaarsverenigingen zelf de touwtjes in handen pakken, en zich inzetten voor hun cliënteel en hun handelskernen. Ook een delegatie van partnerstad Brilon maakte de opening mee. Daarna ging de tent open voor het grote publiek en gaf de band No Sweat hem van jetje tot laat op de avond.21233