Gulden Spoor voor Willy Kuijpers

Gulden Spoor voor Willy Kuijpers

Rond de Vlaamse feestdag van 11 juli vinden traditioneel de Guldensporenvieringen plaats. Zo staat nu zondag 10 juli de Limburgse Guldensporenviering op het programma in Ons Huis in Berkenbos. Daar wordt een Gulden Spoor voor Maatschappelijke uitstraling uitgereikt aan Willy Kuijpers, die zijn politieke en publieke loopbaan heeft afgerond. De laudatio word uitgesproken door An de Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen Europa en Vlaanderen Feest. Willy Kuijpers is altijd een aparte figuur gebleven, zowel binnen de Vlaamse beweging als de politiek in het algemeen. Hij had lak aan protocol en liet zich door niemand ringeloren of in een keurslijf dwingen. “Hij had de schalksheid van Uilenspiegel en de sluwheid van Reinaert”, zo typeerde J.P. Rondas hem op de huldiging in Herent, waar hij woont en lange tijd burgemeester was.Tijdens de viering speelt het Limburgs Salonorkest onder leiding van Peter Pieters, op het programma ook enkele bekende Vlaamse liederen om mee te zingen. Boudewijn Knevels, dichter uit Haspengouw, draagt voor uit eigen werk. Na de huldiging wordt afgesloten met het zingen van de hymnen. De viering begint om 15 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen. Om 18 uur volgt nog een feestelijk Guldensporenmenu waarvoor ingeschreven moet worden bij het Elfjulicomité Limburg.

27912