Grootschalige isolatiecampagne op komst

Grootschalige isolatiecampagne op komst

In het Centrum Duurzaam Bouwen zijn woensdagmiddag verschillende samenwerkingsovereenkomsten ondertekend voor nieuwe projecten. Daarvoor gaat het Steunpunt Duurzaam Bouwen onder meer samenwerken met de provincie Limburg en de Bond Beter Leefmilieu. Er is liefst 1,1 miljoen euro voor uitgetrokken. Het belangrijkste project is de sensibiliseringscampagne rond isolatie, het is de bedoeling vanaf de herfst 2009 zoveel mogelijk mensen aan te zetten om hun huis en vooral hun dak te isoleren. Daarbij wordt duidelijk gemaakt welke ingrepen mogelijk zijn, met welke subsidies en welke aannemers daarin gespecialiseerd zijn. De provincie wil met groene leningen investeringen in isolatie en hogerendementsketels betaalbaar houden voor lagere inkomens. 

Er komen 5 passief scholen - met een extreem laag energieverbruik - die in Limburg gebouwd worden, daarbij de vrije lagere school in Zolder-Centrum en het CVO. Die krijgen een demonstratierol zodat ook particuliere bouwers kennis kunnen maken met maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

 Andere projecten zijn Duwolim met ACW, Bouwinnovatie met de Bouwunie, Ecopolis en Eco-bouwpools met Vibe, het label Duurzame woning met de Confederatie Bouw en het overdragen van kennis rond toegankelijk en levenslang wonen met het Toegankelijkheidsbureau. Het zal dus nog erg druk worden bij CeDuBo.

1426