Gemor over rooilijnen en grondaankopen

Gemor over rooilijnen en grondaankopen

De gemeenteraad keurde de aankoop van drie grondpercelen goed voor de ontwikkeling van het RUP Mortelveld, de uitbouw van een nieuwe woonwijk achter sporthal Olympia; Twee gronden dienen voor de aanleg van wegen, een derde voor inlijving in de woonzone. De gemeente betaalt 28.800 euro voor de drie percelen, 30 euro per m². Bruno Buyse - die overigens bij bijna elk punt kritische kanttekeningen maakte vanavond - vond dat de gemeente teveel betaalt voor 2 gronden en minder dan het schattingsverslag voor de derde.39538