Gemeenteraadslid moest schepencollege depanneren

Gemeenteraadslid moest schepencollege depanneren

Hoewel de meeste leden van het schepencollege er volgende legislatuur opnieuw bij zijn, leek de afgelopen weken het college even in staat van ontbinding. Op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 17 november waren liefst 5 leden - om uiteenlopende redenen - afwezig. Om toch geldig te kunnen vergaderen moest - zoals voorgeschreven in het gemeentedecreet - het gemeenteraadslid met de grootste anciënniteit voor de vergadering worden opgeroepen. En dus mocht ancien Tony Beerten nog eens komen opdraven ...43914