Gemeenteraad over integratie met OCMW

Gemeenteraad over integratie met OCMW

Door de kerstvakantie en de feestdagen vergadert de gemeenteraad deze maand niet op de laatste donderdag, maar wel op donderdag 15 december om 19 uur. De agenda vermeldt 17 punten. De toekenning van de toelagen aan de fracties zal goedgekeurd worden, de identiteitskaarten (€ 20) en kidsID's (€ 8) worden duurder en het afvalreglement wordt bijgestuurd. Alleenstaanden krijgen bijvoorbeeld minder huisvuilzakken. Blikvanger zijn 3 punten die te maken hebben met de integratie van gemeente en OCMW: de nieuwe visienota, een beheersovereenkomst rond ICT en de aanstelling van de financieel beheerder van het OCMW voor beide administraties.29604