Gemeenteraad: cijfers, vergaderingen en rapporten

Gemeenteraad: cijfers, vergaderingen en rapporten

De gemeenteraad van donderdag 25 mei om 19 uur vermeldt voorlopig 26 punten in openbare zitting. Er staan nogal wat grondzaken op en agenda's van vergaderingen van intercommunales. Verder ook de goedkeuring van de jaarrekening 2022, een rapport van de binnengekomen klachten en het gevolg dat daaraan gegeven is, het jaarrapport van de organisatiebeheersing 2022 en het opvolgrapport over de audit.77530