Geen smart city, mogelijk wel aanpak sluikstorten

Geen smart city, mogelijk wel aanpak sluikstorten

De N-VA bracht dan haar punt rond de 'smart cities' op de agenda. De gemeente is wel naar de infosessie daarover in Brussel gegaan, maar voor de rest is er volgens Robin Stroobants niets mee gebeurd. Dus meent de N-VA dat slimme technologieën moeten gebruikt worden om de sluikstorters aan te pakken via camera's. Het voorstel van de partij is om een dossier in te dienen voor subsidies en eventueel het te laten aanduiden als proefproject. Volgens schepen Lode Schops is één van de problemen dat al lang tevergeefs gezocht wordt naar een IT-er voor de gemeente. Bovendien geloofde hij niet dat er een technologie is om via ANPR-camera's sluikstorters op te sporen. Wel wordt volgens hem in samenwerking met Limburg.net en andere gemeenten gewerkt aan een systeem voor de aanpak van het probleem.

Robin Stroobants drong nog eens aan omdat de gemeente niets te verliezen heeft en hij een dossier had klaargemaakt dat alleen maar moet ingediend worden. Hij kreeg daarvoor de steun van Kristof Was namens de CD&V-fractie. De voltallige oppositie stemde voor, maar er was een meerderheid om het N-VA-voorstel te verwerpen, SP.A-er Mohammed Ahmidouche onthield zich 'voor de moeite'. Het voorstel om contact op te nemen met Limburg.net voor een gezamenlijk project rond de aanpak van sluikstorten werd wel unaniem goedgekeurd.38913