GATAB heeft memorandum voor verkiezingen

De GATAB (Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen) heeft een memorandum klaar naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Elk jaar zou een toegankelijkheidsproject moeten uitgevoerd worden (liften, ringleidingen, bushaltes, voetpaden, blindegeleidetegels, ...). Voor kleine projecten vraagt GATAB jaarlijks 25.000 euro. Mndermobiele personen moeten in hun mobiliteit ondersteund worden, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Daarbij moet het fietsen gestimuleerd worden, elektrische oplaadpunten voorzien aan openbare gebouwen, het gebruik van het openbaar vervoer verbeteren door goede aansluitingen en makkelijke overstappen. De mindermobielencentrale moet versterkt worden. De G-parkeerplaatsen moeten zo dicht mogelijk bij de ingang van handelszaken. GATAB wil langdurig parkeren langs de gewestwegen beperken en ook het gebruik van de bewonersparkeerkaart alleen tussen 18 en 9 uur toelaten. Er worden aangepaste en toegankelijke toiletten gevraagd in de openbare gebouwen, op dorpspleinen en aan de kerkhoven. Bouwvergunningen moeten altijd aan de toegankelijkheidswetgeving voldoen en bij openbare nutsgebouwen moet het GATAB-advies gevolgd worden. Voor alles rond aangepast bouwen vraagt de GATAB tenslotte één aanspreekpunt.11153