Galgenberg krijgt weer heide

Galgenberg krijgt weer heide

Limburgs Landschap legt op dit moment de laatste hand aan het herstel van de heide op de Galgenberg, het natuurgebied tussen het mijnterrein en de Lindeman. Het maakt deel uit van het duinencomplex 'De Lindeman' en is beschermd als landschap. Limburgs Landschap beheert er ongeveer16 ha. Al sinds 2001 worden de aanplantingen van grove den uitgedund en exoten als de Amerikaanse eik worden gekapt. Dat moet opnieuw leiden tot een kern van heide met berken en zomereiken, en een bosrand als buffer met de bebouwde omgeving.

Nu worden er nog stronken van gekapte bomen weggefreesd, zodat de heide machinaal kan gemaaid worden. Met het hakselhout worden de wandelpaden verbeterd. De Galgenberg wordt alsmaar interessanter als wandelgebied. Er zitten typische heidebewoners als de boskrekel, de heidesabelsprinkhaan, de heivlinder en de bosmier.2120