Fysieke gemeenteraad met bescheiden agenda

Fysieke gemeenteraad met bescheiden agenda

Op donderdag 31 maart om 19 uur vergadert de gemeenteraad, en dat opnieuw op de klassieke manier in de raadszaal. De agenda is op dit moment nog beperkt tot 6 punten in openbare zitting. Daarbij het subsidiereglement 'samen tuinen', de toewijzingsprocedure van het Woutershof, een overeenkomst met de provincie voor een klimaattuincoach en de verlenging van het  Strategisch veiligheids- en preventieplan.72546