Extra geld voor kinderopvang

In het kader van SALK investeert het provinciebestuur 3 miljoen euro in de Limburgse kinderopvang voor baby’s en peuters. Dat levert op termijn 210 extra opvangplaatsen op, de ouders betalen op basis van hun inkomen. Na een oproep werden nu 27 dossiers ingediend, Kind en Gezin selecteerde er 8, vooral in gemeenten waar tot nu toe minder kinderopvang is én een grotere kinderarmoede. Heusden-Zolder is daarbij goed bedeeld. Een nieuwe taalcrèche krijgt 14 opvangplaatsen. Het Duimelijntje en 't Snobby met elk 18 plaatsen worden omgeschakeld zodat ook daar ouders een tarief betalen in functie van hun inkomen.16515