Even een straatje om

Tientallen straatnamen in Heusden-Zolder zijn genoemd naar mensen die op cultureel, religieus, politiek of maatschappelijk vlak een belangrijke rol hebben gespeeld, zowel in België, Vlaanderen als deze gemeente. Twee opvallende zaken: vroeger werden zeer veel straten genoemd naar religieuzen en het aantal straten dat naar vrouwen is genoemd, blijft erg beperkt. Soms gaat het om bekende namen, heel vaak zijn het namen die zelfs de inwoners van de straat niet kunnen thuisbrengen. Onder de noemer 'Even een straatje om' brengen we daarom in augustus een bloemlezing en gaan op zoek naar de persoon achter de straat, met dank aan de geschied- en heemkundige kringen van Heusden en Zolder.5442