Europa anders bekeken

Europa anders bekeken

De expositie 'Oer(w)oud Europa' die Art. 27 in en rond het Domherenhuis organiseert, is een project in het kader van 'Lifelong Learning Programme' waarbij verschillende organisaties uitwisselingen doen rond het thema leren in de ruimste zin van het woord. Daarbij vragen de kunstenaars zich af waar iedereen mee bezig is, wat de tradities zijn en wat we ermee kunnen doen in het Europa van morgen. Overal worden lokale activiteiten voorgesteld, zoals nu Circo Paradiso. In 2010 wordt het afgesloten in Forca, waar het ook gestart is. In het Domherenhuis wordt een doos-kist bewoond. De bewoner laat alleen bezoekers met een visum toe en dat wordt willekeurig toegekend, ook een verwijzing naar de huidige toestand in Europa.2638