Enquêtes voor de veiligheidsmonitor op komst

Enquêtes voor de veiligheidsmonitor op komst

Rond deze tijd start in Heusden-Zolder een bevraging in het kader van de veiligheidsmonitor, georganiseerd door de politie samen met de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeente. Via een steekproef wordt een aantal inwoners toevallig geselecteerd en zij ontvangen een vragenlijst in de bus. Daarbij komt onder meer aan bod welke problemen je ervaart in de onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaar je de werking van jouw politie en ben je op de hoogte van het lokale preventieaanbod of werd je recent slachtoffer van een misdrijf?

De resultaten van de enquête - die begin 2019 worden verwacht - moeten de politie een zicht geven op het standpunt van de bevolking over veiligheid en over de werking, zodat het korps kan inspelen op de behoeften. Het moet ook helpen bij het opstellen van de nieuwe beleidsplannen van Heusden-Zolder en de politiezone. 't Is wel belangrijk dat - als je zo'n vragenlijst ontvangt - je die op tijd invult en gratis terugstuurt of online invult. Deelnemen gebeurt volledig anoniem.39387