Eénrichting Heuvelstraat weer opgeheven

In een deel van de Heuvelstraat werd nog maar pas dit jaar éénrichtingsverkeer ingevoerd en het is alweer opgeheven. De bedoeling van de eerste maatregel was om de gevaarlijke kruising van Heuvelstraat en Exelgaarden veiliger te maken. Maar het gevolg was dat er veel meer doorgaand verkeer door de Kortstraat reed en dat kwam de verkeersveiligheid rond de school dan weer niet ten goede. Daarop heeft de gemeente het éénrichtingsverkeer weer opgeheven. "Er zijn in het verleden al meerdere scenario's bekeken voor die kruising. Wat we nu gaan doen, is een omgekeerde voorrang toepassen, zodat het verkeer in de Exelgaarden dat van de Koerselsebaan komt, voorrang moet geven aan dat uit de Heuvelstraat. Tegelijk zullen we de bocht wat haakser maken," aldus schepen van verkeer Marc Swevers. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe maatregel van kracht wordt.9990