Eén schoolbestuur voor alle vrije scholen

Eén schoolbestuur voor alle vrije scholen

Alle vrije scholen van Heusden-Zolder werken voortaan samen onder één bestuur. Gisteren hebben de afgevaardigden van het personeel, de directies en de 9 schoolbesturen het startschot gegeven. Concreet betekent dus dat er een krachtenbundeling komt voor de meer dan 4.000 leerlingen en 480 leerkrachten. De katholieke vrije scholen van Heusden-Zolder willen vanuit een gedeelde visie en waarden hun kwaliteitsvol onderwijsaanbod verder eigentijds ontwikkelen.

Elke school behoudt wel een eigen werking. Onderwijs in de 21ste eeuw vergt een andere aanpak, de samenwerking zal dan ook de didactiek en de opvoedkundige aanpak van verschillende scholen verbinden en versterken. En zo'n grote samenwerking levert natuurlijk ook schaalvoordelen op, zowel op personeelsvlak, als op het vlak van logistieke en financiële middelen. Uitgangspunt is uiteindelijk om elke leerlng maximale groei- en ontwikkelingskansen te geven.39336