Een open zicht over de Mangelbeekvallei

Een open zicht over de Mangelbeekvallei

Michel Oyen wandelde over het 'routeke' en stelde vast dat de houtkap langs de taluds zijn doel niet heeft gemist. Nu heb je daar als fietser of wandelaar een mooi overzicht van de Vallei van de Mangelbeek of langs de andere kant een open zicht richting Heusden-Centrum. Helaas vormde een omgewaaide struik in de beek ook voor een soort dam waarin allerlei zwerfvuil zich opstapelde.71900