Een deel van de markt is verplaatst

Een deel van de markt is verplaatst

Vanmiddag is de multiculturele markt voor een deel herschikt. Een 70-tal kramen is verplaatst naar de parking aan de achterzijde van het ophaalmachinegebouw. Tot vorige maand stonden die op de Koeltorenlaan en het onverharde deel langs die straat. Maar een nieuw bedrijf opent daar binnenkort zijn deuren en nog een ander is aan het uitbreiden, bovendien zou op het onverharde deel in de toekomst het nieuwe CVO-gebouw komen. Vooral omdat de druk vanuit de bedrijven groot werd, is iets vroeger dan voorzien tot de verhuizing besloten. Overigens is dat wat de marktkramers betreft, vrij vlot verlopen. Voor de bezoekers was het even zoeken. De verloren parkings aan de achterzijde worden voorlopig langs de Koeltorenlaan gecompenseerd en er komen extra inspanningen om de Helzoldparking te promoten.1427