Dorpsraden willen dialoog met lokale besturen

Dorpsraden willen dialoog met lokale besturen

In ZLDR Luchtfabriek en Muze verzamelde vandaag een 60-tal leden van dorpsraden, bewonersgroepen, steden en gemeenten uit heel Vlaanderen voor de inspiratiedag van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. Centraal stond 'verbindend samenwerken rond ruimtelijke ordening en verdichting'. In mensentaal: hoe kunnen we in de toekomst minder open ruimte laten verloren gaan door inwoners dichter en compacter te laten wonen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Paul Coolen, lid van dorpsraad Heusden, Isabelle Thielemans, schepen van ruimtelijke ordening in Heusden-Zolder en Inge Moors, Limburgs gedeputeerde voor onder meer ruimtelijke ordening en landbouw, lieten elk hun eigen licht schijnen op die vraagstukken en illustreerden dat met wat praktijkvoorbeelden. Nadien gingen ze daar met elkaar over in debat. En de conclusie is dat het ingewikkelde materie is, waarvoor nog een hele weg moet afgelegd worden waarbij alleen dialoog tot een uitweg leidt.

Goe Bezig

Voorzitter William Minnaert deed nog uit de doeken waar de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen voor staat en wat de aangesloten raden mogen verwachten. Tenslotte werden de 'Goe Bezig -prijzen 2020' uitgereikt. In de categorie 'bewonersgroepen' ging de prijs naar de dorpsraad Leest uit Mechelen, die een hele reeks prachtige initiatieven had genomen tijdens de coronaperiode. Het moet gezegd dat ook dorpsraad Bolderberg in deze categorie was genomineerd. Heel wat steden en gemeenten waren genomineerd voor hun categorie: Aarschot kreeg de Goe Bezig Prijs en Geraardsbergen nam de 'Doorzettersprijs' mee naar huis. Voor dit evenement waren enorme inspanningen geleverd om alles coronaproof te laten verlopen. (foto's Ludo Deleux)

62262