Dorpsraad Bolderberg in het verzet tegen project

Dorpsraad Bolderberg in het verzet tegen project

In Bolderberg dienen de leden van de dorpsraad een bezwaarschrift in tegen de geplande nieuwbouw op de plaats van Villa Mozart. Zoals we op 22 december al meldden, wil een projectontwikkelaar daar een gebouw met 8 appartementen en 2 kantoren bouwen. Vooral het feit dat een deel van het gebouw een vierde bouwlaag bevat, is de tegenstanders een doorn in het oog. De dorpsraad hoopt dat meer inwoners voor het eind van de termijn - 18 januari - een bezwaar zullen indienen. 
50306