Dorpsbelangen wil leefbaarheid na corona behouden

Dorpsbelangen wil leefbaarheid na corona behouden

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen - waarvan op één na alle dorpsraden van Heusden-Zolder  deel uitmaken - roept dorpsbewoners, lokale besturen en de Vlaamse Overheid op om dit jaar nog werk te maken van ingrijpende veranderingen om het leven in de dorpen na de coronapandemie aangenaam te houden. De afgelopen periode werden de dorpen verkeersluw en de vereniging zou graag inspanningen zien om dat te behouden. Daardoor kunnen zwakke weggebruikers zich weer veilig voelen in het verkeer en kan de lokale economie een heropbloei kennen. Concreet vraagt de vereniging aan de besturen om volgende initiatieven te nemen of te stimuleren: telewerk (van thuis uit), lokale voedselvoorziening, lokale economie, de aanleg van veilige en brede voet- en fietspaden en fietsstraten, de uitbreiding van het aanbod aan openbaar vervoer, het weren van vrachtvervoer uit de dorpskernen en meer vrachtvervoer over het spoor en de waterweg. Ze vraagt de besturen ook meer in te zetten op gedragsverandering van de burgers, want dat is uiteraard essentieel. Tenslotte wordt aan de gemeentebesturen gevraagd om de samenwerkingen met hun dorpsraden of bewonersplatformen ook na corona voort te zetten.


55073