Dode bomen worden vervangen in Domherenpark

Dode bomen worden vervangen in Domherenpark

In het Domherenpark zijn opnieuw onderhoudskappingen nodig en dat is nog altijd het gevolg van het verwoestende werk van de letterzetter. Twee jaar geleden moesten al verschillende sparren verwijderd worden en nu staan er enkele dode lorken. Door de droogte waren de bomen gevoelig geworden voor aantastingen en zo kon ook de letterzetter toeslaan. Daarom gaat deze winter het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) de afgestorven bomen kappen en opruimen met trekpaarden om de omgeving te sparen.

Nadien worden opnieuw groepjes loofbomen aangeplant. Links en rechts van de toegangsdreef komt vooral ‘autochtoon plantgoed’ zoals spork, hazelaar, lijsterbes, linde, kastanje, meidoorn, Europese vogelkers, hondsroos en esdoorn. De dreef wordt in ere hersteld met langs beide zijden een rij winterlinden, niet al te grote bomen die verkoeling bieden en nectar leveren aan bijen en andere nuttige insecten. Tegelijk worden de taluds ingezaaid met een bloemenmengeling. Het hele terrein wordt afgebakend met een zoomvegetatie. Die zones warmen sneller op wat op zich weer goed is als nestplaats, foerageergebied, schuilplaats voor amfibieën, reptielen en vlinders. De lage vegetatie vormt ook een soort vangnet voor takjes en bladeren die uit het bos komen gewaaid. 
67141