De raad is uitgezongen

De raad is uitgezongen

Vrij veel belangstelling vanavond voor de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. Een kleine helft van de raadsleden zal in januari niet meer terugkeren. Zij werden aan het eind van de openbare zitting door burgemeester Sonja Claes bedankt voor hun inzet. Claes wees er ook dunnetjes op dat de raadsleden die wel terugkeren volgende zitting er meestal op een andere plaats zullen zitten.11959