De kijk van Richie

De kijk van Richie

Slapeloosheid komt nogal eens voor bij 65-plussers, daarom organiseerde NEOS een infonamiddag met Sandra Pirrera, klinisch psychologe. Zij legde deskundig en wetenschappelijk onderbouwd uit wat slaap is, hoe het evolueert met ouder worden, of apneu gevaarlijk is en wat aan de meest voorkomende problemen kan gedaan worden. De aanwezigen waren tevreden en slapen wellicht een stuk geruster14185