De eigen aanpak van het SFC: zelfontplooiing

De eigen aanpak van het SFC: zelfontplooiing

Nu donderdag om 19u30 organiseert het Sint-Franciscuscollege in cultuurcentrum Muze een info-avond voor alle 12-jarigen en hun ouders. Zij kunnen dan kennismaken met leerlingen, directie en leerkrachten, het aanbod en de manier van werken in de school. En omdat die aanpak in het college uniek is, houden we hem vandaag en de komende dagen tegen het licht.

Midden in de politieke discussie over de hervorming van het onderwijs heeft het SFC zijn eigen parcours afgelegd. De basis werd daarvoor een tweetal jaren geleden gelegd door een 50-tal ouders, leerkrachten, directieleden, bestuurders, ... die zich 2 dagen lang bogen over de vraag 'Welke school willen we zijn in de toekomst?'. "We werkten aan twee verhalen tegelijk: de hervorming van het secundair onderwijs en de concentratie van heel onze schoolgemeenschap op één campus," vertelt algemeen directeur Eddy Willems. En pedagogisch directeur van de derde graad Geert Missotten verduidelijkt: "Onze doelstelling is dat we elke leerling geven waar die recht op heeft, er zijn immers leerlingen die sterk zijn en willen excelleren, maar er zijn er ook die ondersteuning nodig hebben."

Daarom werkt het SFC met 3 richtingen: de U-richtingen die voorbereiden op de universiteit, de H-richtingen die de weg naar de hogeschool plaveien en de A+-richtingen die oriënteren op de arbeidsmarkt, waarbij de '+' duidelijk maakt dat de leerlingen ook nog verder kunnen studeren in de richtingen die daarvoor bedoeld zijn. Beide directeurs benadrukken dat ze niet spreken van domeinen maar van interessegebieden, die de school samen met leerlingen en ouders bekijkt. De leerlingen mogen zelf een deel van hun pakket invullen vanuit de eigen interesses en zo krijg je een onderwijs dat maximaal inzet op zelfontplooiing. Meer over die keuzemogelijkheden in de volgende bijdrage.30286