Containers ook gevaarlijk voor verkeer

Containers ook gevaarlijk voor verkeer

Het artikel over de vloed aan kledingcontainers weekt nogal wat reacties los. Zo wordt bij de politie ook gewezen op het aspect van verkeers(on)veiligheid. Naast de kledingcontainers, staan er glascontainers, maar ook automaten met brood, drank, snoep, fruit en zelfs volledige maaltijden overal in de gemeente. Dikwijls staan die op bermen, in bochten, voor kruispunten, langs fietspaden ... en dat zorgt voor onveilige situaties door glas op het fietspad of rijweg, stilstaan en parkeren op fietspaden, zichthinder op kruispunten, inhaalmaneuvers ter hoogte van de toestellen of containers. En dan duiken er ook nog geregeld kledingdieven op, al dan niet georganiseerde bendes die de organisaties te snel af zijn bij de ophaling van het textiel.22081