College start met specialisatiejaar veiligheid

Het Sint-Franciscuscollege is één van de 15 Vlaamse middelbare scholen die in september van start gaan met een 7de specialisatiejaar veiligheid. Daarbij is het de bedoeling dat jongeren worden voorbereid op een job als brandweerman, gemeenschapswacht, bewakingsagent of een andere veiligheidsfunctie. In het beroepsonderwijs gaat het om de opleiding veiligheidsberoepen en in het technisch onderwijs om de opleiding integrale veiligheid. Sint-Franciscus biedt ze allebei aan. De opleiding is het resultaat van een akkoord tussen Vlaams minister van onderwijs Vandenbroucke en federaal minister van binnenlandse zaken De Padt.

Daarmee speelt het onderwijs in op de verzuchtingen vanuit de veiligheidssector. Vorig jaar slaagde bij de politie maar 16 % van de kandidaten in de selectieproeven. Bij de brandweer dreigt dan weer vooral een tekort aan jonge brandweerlieden. In beide gevallen hoeven jongeren die de opleiding achter de rug hebben een deel van de toegangsproeven niet meer af te leggen. En bij een bewakingsfirma kunnen ze meteen aan de slag. Ze krijgen tijdens het specialisatiejaar een aantal basisvaardigheden zoals communicatie, teamwerk, stressbestendigheid, omgaan met agressie, conflicthantering, omgaan met noodsituaties, observeren en rapporteren en voor de leidinggevenden besluitvaardigheid, management en coachen.

2158