Burgemeester: 'Stapsgewijs naar normale leven'

Burgemeester: 'Stapsgewijs naar normale leven'

Een nieuw jaar is altijd weer aanleiding voor terugblikken, goede voornemens en plannen die in allerlei toespraken worden verwoord. Maar net als vorig jaar zullen we ook dit jaar geen toespraken op nieuwjaarsrecepties te horen krijgen. Dus zijn we zelf gaan aankloppen bij een aantal 'leidende' figuren. Vandaag beginnen we bij burgemeester Mario Borremans.

"Wat mij bijgebleven is uit 2021 is de uitrol van de vaccinaties, terwijl de pandemie aartsmoeilijke wijzigingen in ons dagelijkse leven blijft opleggen. Verder zijn de beelden van de overstromingen in Wallonië en de daaruitvloeiende solidariteitsacties blijven hangen, net als de bestorming van het Capitool in de VS. In eigen gemeente zagen we na de sloping van de oude Muze de schitterende nieuwbouw van Beekbeemden verrijzen, en is ook eindelijk de bouw van de wielerpiste met bijhorende sportinfrastructuur gestart. Helaas moesten we ook de dramatische ontploffing in een bedrijf in onze gemeente meemaken."

Onthouden uit de crisis

Ook de burgemeester ziet positieve punten die we kunnen onthouden of meenemen uit de crisis. "Denk maar aan de vele vrijwilligers waarop we konden rekenen in ons vaccinatiecentrum, in ons callcenter en in al onze verenigingen. Het overgrote deel van de bevolking volgde de leefregels perfect op wat zich vertaalde in uitstekende vaccinatiecijfers. De veerkracht van onze mensen is groot." De burgemeester wijst ook op inzet van een sterke groep zorgverleners in het ziekenhuis, de woonzorgcentra, de thuispleging, de huisdokters, ... Veerkracht is ook te vinden in de handelskernen waar de handelaars steeds weer de rug rechten. Ook voor de eigen gemeentelijke organisatie - die voortdurend moet schakelen - heeft de burgemeester lof. Hij breek nog eens een lans voor de eigen wandel- en fietsroutes en plaatselijke natuur waar de mensen ontspanning kunnen vinden.

Hopelijk draad weer opnemen

Wat is uw wens voor de inwoners van Heusden-Zolder? "Eerst en vooral allemaal gezond blijven, we hebben nu wel geleerd hoe essentieel dat is. Ik hoop dat we stapsgewijs  de draad weer kunnen opnemen van ons normale leven, maar we zullen eerst nog moeten doorbijten.  Daarnaast hoop ik dat ook de verenigingen de draad weer kunnen opnemen  en weer activiteiten organiseren. Voor de ondernemers wens ik dat ze het goed blijven doen en dat we nauw met hen kunnen blijven samenwerken."

Huisbezoeken

Burgemeester Mario Borremans heeft ook enkele persoonlijke voornemens. "Nu ik getrouwd ben zal ik veel meer moeten thuisblijven. Anderzijds wil ik meer bewegen en fietsen en aan mijn gezondheid werken. Ik wil ook blijven luisteren naar de verzuchtingen en verwachtingen van de bevolking. Wanneer corona het toelaat, start ik weer met de huisbezoeken."71793