Bruno Buyse gaat in beroep

Bruno Buyse reageert namens zijn bedrijf Immofamco ontgoocheld op de weigering van een bouwvergunning voor het Centraal Magazijn. "En dat ondanks de aanpassingen die in overleg zijn vastgelegd en de positieve adviezen van verschillende diensten. Wij blijven achter het project staan: 70 woongelegenheden aan zeer betaalbare prijzen en de bestemming voor grote handelszaken die op andere plaatsen geen uitbreidingsmogelijkheden hebben, in het bijzonder de Brico," legt hij uit. Volgens hem komen er op termijn 75 nieuwe arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden bij. Buyse wijst ook op het risico dat bij de opening van het ophaalgebouw het Centraal Magazijn als enige op de mijnsite geen nieuwe bestemming zal hebben en hij vraagt zich af wat het huidige bestuur heeft gedaan om te zorgen voor een oplossing. Hij vindt het ook raar dat de socio-economische vergunning is afgeleverd door SP.A-Minister Van de Lanotte, terwijl het bestuur - met daarin de SP.A - nu bij de Raad van State in beroep gaat tegen diezelfde vergunning. De procedureslag gaat trouwens verder, want op zijn beurt gaat Bruno Buyse in beroep bij de deputatie tegen de weigering van de bouwvergunning.15772