Brainstormen over oplossingen voor armoede

Brainstormen over oplossingen voor armoede

Een 20-tal gemotiveerde inwoners is dinsdagavond op de uitnodiging van de vzw Toetertochtoe ingegaan om de hoofden samen te steken over de armoedeproblematiek in Heusden-Zolder. Ter voorbereiding waren de mensen van Toetertochtoe met 14 mensen die met armoede geconfronteerd worden, gaan praten: burgemeester en schepenen, OCMW-verantwoordelijken, armoede-organisaties, sociale huisvestingsmaatschappij, enz. Uit die gesprekken kwamen verschillende werkpunten naar boven zoals een gebrek aan samenwerking, efficiëntie en creativiteit, maar ook te weinig respect voor vrijwilligers. De 'specialisten' hadden ook suggesties zoals een overkoepelende welzijnscoördinator, meer inzetten op de privésector en de overheid pushen om de sociale woningbouw anders te benaderen. Ook de eigendommen van de kerkfabrieken zouden geactiveerd kunnen worden in de bestrijding van de sociale woningnood. Ook zien ze heil in de regelmatige sensibilisering van de schooljeugd. Vervolgens gingen de aanwezigen in werkgroepen aan de slag, op zoek naar concrete voorstellen. UPDATE En die voorstellen kwamen er, verschillende werden door een groot deel van de aanwezigen gesteund. Zo lijkt het inschakelen van buddies  interessant om op een concrete manier mensen in armoede te ondersteunen en hun zelfwaardegevoel op te krikken. Ook het creëren van meer samenhang en afstemming van de vele initiatieven werd als een prioriteit gezien. Daarbij denken de deelnemers aan de aanstelling van een coördinator maar ook door de uitbouw van een sterker netwerk van de initiatieven. Tewerkstelling is een essentieel item, niet alleen om het financiële aspect, maar ook voor het vinden/krijgen van een plaats in de samenleving, voor zingeving, zelfwaardegevoel, enz. Er is de afspraak gemaakt dat de vzw Toetertochtoe concrete voorstellen zal uitwerken, waaraan de deelnemers verder kunnen meewerken.
23428