Brainstormen over de toekomstwensen voor Zolder

Brainstormen over de toekomstwensen voor Zolder

Een 30-tal geïnteresseerden was vanavond ingegaan op de uitnodiging van Dorpsraad Zolder om te komen brainstormen over de wensen en behoeften in Zolder-Centrum voor de komende beleidsperiode. Uitgangspunt was het memorandum dat in 2018 was opgesteld in de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezigen bekeken onder leiding van Danny Tielens kritisch wat de afgelopen zes jaar gebeurd is met hun lijstje en ze bespraken wat er allemaal moet geactualiseerd worden naar de volgende periode toe. Achteraf zullen de conclusies van deze avond nog in een memorandum worden gegoten dat ook aan de verschillende partijen zal overhandigd worden. 80740