Bouw wielerpiste wellicht in januari aanbesteed

Bouw wielerpiste wellicht in januari aanbesteed

Het is stil rond de wielerpiste,  tenminste naar buiten want achter de schermen lopen de voorbereidingen volop door. Dat heeft burgemeester Mario Borremans vanavond bevestigd. De afgelopen tijd hebben firma's in het kader van de aanbestedingsprocedure hun plannen kunnen indienen. De beoordelingscommissie neemt nu alles grondig onder de loep en wellicht zal in januari het project kunnen aanbesteed worden. De firma (of samenwerkende firma's) die het haalt, moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. En zo gauw die is afgeleverd, kan er gestart worden met de werkzaamheden. Ondertussen blijft het project inhoudelijk volledig behouden zoals gepland, dus in grote lijnen de wielerpiste met de sportvelden in het midden, de turnhal en bijhorende infrastructuur.50054