Boekt sluit meimaand af aan kapel met geschiedenis

Boekt sluit meimaand af aan kapel met geschiedenis

Op woensdag 29 mei om 19 uur zal de parochie Boekt traditiegetrouw de meimaand  afsluiten aan het 'Kapelleke van de Oude Schans'. De kapel heeft een hele geschiedenis, die ons door Marcel Vanluydt werd bezorgd. Toen Alfons Claes (°Koersel 1856) en Josefina Kenens (°Tessenderlo 1863) trouwden, vestigden zij zich in Schoot-Tessenderlo. Zoals dat toen de gewoonte was, hadden deze godvruchtige mensen een kapelleke op hun erf: een kleine houten boomkapel ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes. Ze verhuisden de jaren nadien naar Gestel-Lummen, Koersel en de Dekenstraat in Zolder, telkens ging de kapel mee. In 1913 zag Alfons zijn droom in vervulling gaan: een eigen boerderij, de Oude Schans in Boekt. Dat was een grote, gekende boerderij omgeven met wallen en die plots zonder eigenaar kwam. Alfons was van dezelfde stam Claes en zo werd hij de eigenaar. En zo kreeg ook het kapelleke een nieuwe plek bij de  O.L. Vrouwstraat in Boekt.

Belofte

Jammer genoeg werd zijn vrouw Josephina ernstig ziek. De buurt kwam ’s avonds aan het kapelleke voor haar genezing bidden. Alfons beloofde in zijn gebeden tot OL Vrouw dat hij een stenen kapel zou bouwen als zijn vrouw beter werd. Ze werd tijdelijk beter en Alfons gaf metselaar Pol Mangelschots de opdracht om een mooie, stenen kapel langs de weg te bouwen. Die werd ingewijd op 1 mei 1915, terwijl de Duitsers wat meewarig het hele gebeuren op afstand  volgden.

Afgebroken en opgebouwd

Nadat Josephina Kenens op 24 december 1916 overleed, werd de kapel bij de Oude Schans een plaats voor stilte en gebed, een perfecte afspreekplaats voor schoolvrienden en speelkameraden. In de meimaand werd er O.L Vrouw van Lourdes vereerd. Alfons Claes overleed op 28 augustus 1941. In 1973 werd tijdens de werken aan de O.L. Vrouwstraat de kapel afgebroken en verwijderd. De straat kreeg de naam van de boerderij: Oude Schans en het beeld van O.L. Vrouw van Lourdes verhuisde naar de familie Claes in Koersel.

Maar begin de jaren '80 besliste de KWB Boekt om de verdwenen kapel weer op te bouwen en de geschiedenis weer haar plaats te geven. Samen met de buren van de O.L. Vrouwstraat, de Oude Schans, De Kenen, de Beekstraat, De Wallen en Horstad  vonden de KWB-ers op het speelpleintje op de Wallen een  geschikte plek. Daarnaast was het een mooi gebaar naar de erfgenamen van Alfons Claes–Kenens, zij hadden vroeger hun grond ter beschikking gesteld voor het speelpleintje. Met de originele foto's werd de kapel nagebouwd door vrijwilligers. De familie Claes uit Koersel schonk het Mariabeeld van de vroegere kapel en dit beeld staat er nog steeds. Op 30 april 1981 werd de nieuwe kapel ingewijd door Pastoor Paul Reners en sindsdien organiseert de buurt er elk jaar in de meimaand een eucharistieviering waarbij iedereen achteraf blijft keuvelen. Overigens zit de geschiedenis - neergeschreven op een perkament door de Heemkundige Kring Zolder - in een gesloten etui in de kapel ingemetseld. (foto Marcel Vanluydt)81053